Osteopathie voor paarden

 

Osteopathie is een behandelwijze die zich richt op het vermogen van het lichaam zichzelf weer in balans te brengen en waarbij enkel manuele technieken worden gebruikt. De osteopathie werd geïntroduceerd door dr. Andrew Taylor Still (1828 - 1917).  Deze Amerikaanse arts is de grondlegger van de osteopathie en richtte de 'American School for Osteopathy' op in 1892. De Franse dierenarts Dominique Giniaux kan worden beschouwd als de grondlegger van de paardenosteopathie, hij heeft als eerste de humane osteopathie vertaald naar het paard.

 

Het lichaam van mens en dier is één geheel waarvan alle afzonderlijke delen invloed hebben op elkaar. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen, osteopathie richt zich op deze verschillende systemen binnen het lichaam:

 

 

  • Het pariëtale systeem: het geheel van botten, gewrichten, spieren en pezen.
  • Het viscerale systeem: het geheel van organen, inclusief bloedvaten, lymfe en zenuwen.
  • Het craniosacrale systeem: het systeem dat de verbinding tussen cranium (=schedel) en sacrum (=heiligbeen) vormt, de hersenen, het hersenvocht, het ruggenmerg en de vliezen daar omheen behoren hiertoe.

 

Deze 3 systemen staan met elkaar in verbinding en houden elkaar in evenwicht. Ze helpen het lichaam op hun eigen manier zo goed mogelijk te laten functioneren en werken samen. Ze zijn in staat verstoringen te verhelpen. Voor een goede werking van de systemen is beweging van belang.

Alles in het lichaam is beweeglijk, alles kan en moet bewegen. Een beperking in de beweeglijkheid in bijvoorbeeld spieren of gewrichten, maar ook in de beweeglijkheid van organen kan ertoe leiden dat het paard niet optimaal kan functioneren en presteren.  Doordat alles met elkaar in verbinding staat, is het mogelijk dat een maagprobleem een verminderde beweeglijkheid veroorzaakt in wervelkolom. Ook andersom kan dit het geval zijn: een verminderde beweeglijkheid van de wervelkolom kan van invloed zijn op de werking van het maag-darmkanaal.

 

Een beperking in de beweeglijkheid wordt ook wel een blokkade genoemd. Een blokkade heeft tot gevolg dat het paard niet meer goed kan presteren en functioneren. Een osteopaat richt zich bij de behandeling op de plaatsen waar de bewegingsbeperking het grootst is. Deze beperking wordt met zachte manuele technieken losgemaakt zodat de doorbloeding verbetert, het zelfherstellend vermogen van het lichaam zijn werk weer kan doen en alles weer optimaal kan functioneren.

 

Let op:

Osteopathie is nooit een vervanging voor de reguliere diergeneeskunde! 

Osteopaat voor paarden is een vrij beroep, er zijn geen wettelijke regels om het beroep van Osteopaat voor paarden uit te oefenen. Ik ben daarom aangesloten bij ICREO. Bij ICREO aangesloten osteopaten hebben een gedegen opleiding gehad en zijn gediplomeerd.