Een teugeldrukmeting doen

Als je benieuwd bent hoevel druk je op je teugels hebt en of de druk op je linker en rechter teugel gelijk is, is een teugeldrukmeting de manier om dit inzichtelijk te maken. Verder kan het je inzicht geven in of je een onafhankelijke zit hebt, of er sprake is van ongelijke druk en eventueel scheefheid.

 

Wanneer je een teugeldrukmeting aanvraagt, kom ik met de teugeldrukmeter naar jou toe. De sensoren van de teugeldrukmeter wordt bevestigd tussen de teugel en het bit.